telefon: ..774 232 222, ..774 232 226
 
METROSERVIS, s.r.o., Kladno, Praha, Mladá Boleslav, Holešov,
 
Váhy dle použití
Váha podle vlastností    
SERVIS, ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ KALIBRACE, VALIDACE PŮJČOVNA TEPLOMĚRY-VLHKOMĚRY PRŮMYSLOVÉ VÁHY LABORATORNÍ VÁHY GASTRO VÁHY VÁHY DO ORDINACÍ POKLADNÍ SYSTÉMY PRO EET PIPETY METRY OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Cejchování vah

Úřední ověření (cejchování) vah:

Naše společnost METROSERVIS s.r.o. zajišťuje cejchování (úřední ověření) vah většiny značek, dostupných na našem trhu. Provádíme cejchování vah zn. OHAUS, KERN, Radwag, Tonava, Transporta, T-Scale, Mettler Toledo, TORREY, Aclas, Ishida, Berkel, Vibra, Soehnle, SNOWREX a CAS. Cejchování provádíme jak na místě u zákazníků, tak na některé z našich poboček. V rámci přípravy vah na úřední ověření váhy seřídíme a zajistíme vše potřebné, aby váhy prošli úředním ověřením. V případě potřeby zapůjčení váhy po dobu úředního ověření zapůjčujeme váhy zdarma. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na email: info@metroservis.cz nebo na tel. číslech 774 232 222, 774 232 226.


Cejchování vah od naší společnosti zahrnuje následující:


1. Váhy před úředním ověřením (cejchováním) zkontrolujeme, opravíme a seřídíme.

2. Váhy ověříme jak na místě u zákazníků, tak na některé z našich provozoven.

3. Zajistíme asistenci s pracovníky ČMI.

4. Možnost zapůjčení váhy po dobu úředního ověření vaší váhy.

5. Jistota zákazníků, že váha bude v pořádku úředně ověřena.

6. Hlídání termínů následných úředních ověření.

 

Vysvětlení a informace:

Pokud je váha používána jako stanovené měřidlo (zejména v obchodním styku), je třeba, aby byla ověřena – jak ukládá Zákon č.505/1990 o metrologii.
Ověření váhy spočívá v přezkoušení jejích vlastností a parametrů a je kromě jiného podmíněno čitelným výrobním (typovým) štítkem, umístěným na boku plastového krytu váhy. Pokud daná váha splňuje podmínky pro ověření, je označena ověřovacími značkami.

První přezkoušení a ověření neboli tzv. ES zkoušku váhy může provést výrobce, nebo Český metrologický institut, jako státní metrologický orgán v ČR.

Následné ověření, vždy po dvou letech, může v ČR provést pouze Český metrologický institut, nejlépe ve spolupráci s pověřenou servisní firmou, vybranou vlastníkem váhy Servisní firma před ověřením zkontroluje vlastnosti dané váhy a zajistí, aby parametry váhy splňovaly podmínky pro ověření.

Jako ověřovací značky jsou aplikovány:
Ochranný štítek (na spodní straně váhy), zamezující neoprávněnému přístupu do nastavení váhy. Dále je ověřovacím štítkem přelepen výrobní štítek dané váhy. Při prvním ověření se poblíže výrobního štítku je také vylepen zelený štítek s písmenem „M“ a značka „CE“ s číslem notifikované organizace.

 

Rozdíl mezi kalibrací a ověřením

Kalibrace a ověření vycházejí prakticky z velmi příbuzných postupů. Rozdíl spočívá v tom, že při ověření se zkoumá shoda metrologických vlastnosti těchto měřidel s úředně stanovenými požadavky, zejména s maximálními dovolenými chybami. Při kalibraci se kvantitativně zjišťuje vztah mezi naměřenou hodnotou a jmenovitou hodnotou nastavenou etalonem. Obě činnosti jsou formou metrologické návaznosti měřidel.

 

Kopie Osvědčení o registraci - ČMI:

Osvědčení-o-registraci ČMI-1 Osvědčení-o-registraci ČMI-2

 

Kopie Certifikátů od výrobců a dodavatelů:

Skener_20151130

certifikat-zeman-vahy

Certifikat-ohaus

 

Kopie Kalibračních listů k našim etalonům pro rok 2015:

 

Kalibrační-list-6101-KL-H0232-15-část-1 Kalibrační-list-6101-KL-H0232-15-část-2 Kalibrační-list-6101-KL-H0233-15-část-1 Kalibrační-list-6101-KL-H0233-15-část-2 Kalibrační-list-6101-KL-H0466-15-část-1 Kalibrační-list-6101-KL-H0466-15-část-2 Kalibrační-list-6151-KL-H0337-15-část-1 Kalibrační-list-6151-KL-H0337-15-část-2 Kalibrační-list-6151-KL-H0337-15-část-3 Kalibrační-list-6151-KL-H0778-15-část-1 Kalibrační-list-6151-KL-H0778-15-část-2 Kalibrační-list-6151-KL-H0813-15-část-1 Kalibrační-list-6151-KL-H0813-15-část-2 Kalibrační-list-6151-KL-H0813-15-část-3

 
Všechna práva vyhrazena © 2008-2013 METROSERVIS s.r.o. - průmyslové a laboratorní váhy, Praha a Kladno.